HANT BA, a.s.

I/18 Hlinné Prieťah, rekonštrukcia cesty

Typ referencie Cestné stavby
Investor Slovenská správa ciest
Adresa Hlinné Prieťah
Investícia 2 886 388,00 €
Dátum ukončenia 01.01.2010
Popis referencie Rekonštrukcia cesty
Cestné staviteľstvo a technická infraštruktúra
Cestné stavbyTechnická infraštruktúra
Vlastné investície
Projekty vlastnej investície
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2020 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.