HANT BA, a.s.

I/18 Hlinné Prieťah, rekonštrukcia cesty

References type Road constructions
Investor Slovenská správa ciest
Address Hlinné Prieťah
Investment 2 886 388,00 €
Finished 01.01.2010
Description
Road construction and technical infrastructure
Road constructions Technical infrastructure
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2020 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.