HANT BA, a.s.

Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie

Typ referencie Technická infraštruktúra
Investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa Banská Bystrica
Investícia 1 280 323,00 €
Dátum ukončenia 30.11.2018
Popis referencie
Cestné staviteľstvo a technická infraštruktúra
Cestné stavbyTechnická infraštruktúra
Vlastné investície
Projekty vlastnej investície
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2021 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.