HANT BA, a.s.

Považská Bystrica, Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov a v intergrovaných častiach-stavebná časť

Typ referencie Technická infraštruktúra
Investor Mesto Považská Bystrica
Adresa v meste Považská Bystrica
Investícia 354 770,00 €
Dátum ukončenia 28.02.2015
Popis referencie stojiská pre komunálny odpad
Cestné staviteľstvo a technická infraštruktúra
Cestné stavbyTechnická infraštruktúra
Vlastné investície
Projekty vlastnej investície
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2019 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.