HANT BA, a.s.

Technická infraštruktúra

Názov Adresa Výška investície Dátum ukončenia
Bratislava, Parkovací dom Omnia Bratislava, Trnavská Cesta 100 1 846 480,62 € 31.05.2015
Bratislava, Parkovací dom pre Tower 115 Bratislava, Landererova ul. 4 659 466,00 € 30.04.2012
Bratislava, VZ Sedláčkov ostrov, studňa č.5 , prístupová cesta Bratislava časť Devín 286 900,00 € 30.10.2014
Handlová, Technická infraštruktúra na ul. Mostná - I. etapa Handlová, Mostná ul.č.47,49,51 a 53 964 320,06 € 30.07.2011
Komárno, NAY - Okružná križovatka k Family center Komárno, Bratislavská cesta 4390 132 862,30 € 05.09.2011
Považská Bystrica, Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov a v intergrovaných častiach-stavebná časť v meste Považská Bystrica 354 770,00 € 28.02.2015
Skalica, Kompostáreň Skalica 711 666,94 € 02.12.2014
Stará Turá - Hrašné, oprava cesty Stará Turá 918 509,62 € 10.11.2005
Cestné staviteľstvo a technická infraštruktúra
Cestné stavbyTechnická infraštruktúra
Vlastné investície
Projekty vlastnej investície
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2019 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.