HANT BA, a.s.

Technical infrastructure

Name Address Amount of investment Finished
Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica – technická infraštruktúra k 3.etape IBV Skalica 510 000,00 € 30.03.2019
Oprava kanalizácie DN800,Bratislava Pražská ul. 413 198,97 € 31.12.2018
Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica – Prekládka nadzemného VN vedenia Skalica 30 000,00 € 30.11.2018
Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie Banská Bystrica 1 280 323,00 € 30.11.2018
Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica – technická infraštruktúra k BD 22 b.j. Skalica 53 500,00 € 30.11.2016
Považská Bystrica, Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov a v intergrovaných častiach-stavebná časť v meste Považská Bystrica 354 770,00 € 28.02.2015
Skalica, Kompostáreň Skalica 711 666,94 € 02.12.2014
Bratislava, VZ Sedláčkov ostrov, studňa č.5 , prístupová cesta Bratislava časť Devín 286 900,00 € 30.10.2014
Muráň, Regeneration of the central part of the village Muráň 249 268,69 € 31.05.2013
Obchodný komplex AZOR Poprad, technická infraštruktúra Poprad 74 049,72 € 31.12.2011
Komárno, NAY - Family center, Roundabout Komárno, Bratislavská cesta 4390 132 862,30 € 05.09.2011
Handlová, Technical infrastructure in the street ul.Mostná-1st phase, Construction of flood barrier Handlová, Mostná ul.č.47,49,51 a 53 964 320,06 € 30.07.2011
Piešťany, Regeneration of residence, Central city zone Pieštany, Teplická ul. 1 830 342,25 € 13.07.2011
Road construction and technical infrastructure
Road constructions Technical infrastructure
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2019 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.