HANT BA, a.s.

Zdravotníctvo a školské stavby

Názov Adresa Výška investície Dátum ukončenia
Pavilón lekárskych vied SAV v areáli SAV Dubravská cesta, Bratislava 15 001 396,00 € 20.04.2015
Košice, Vybudovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií Watsonova 45, Košice 5 231 154,00 € 05.12.2014
Košice, Vybudovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií - ÚPJŠ Park Angelinum 9, Košice 1 785 654,00 € 16.10.2014
Púchov a Trenčianske Teplice, Vybudovanie Domova sociálnych služieb Hubertus Púchov a Trenčianske Teplice 1 447 841,62 € 30.10.2013
Jaslovské Bohunice, Nadstavba materskej škôlky Jaslovské Bohunice 541 079,44 € 14.08.2013
Piešťany, Mestská knižnica Piešťany, Školská 19 599 245,31 € 05.03.2012
Bratislava, Študentský domov J. Hronca Bratislava, Bernoláková 440 613,06 € 12.07.2011
Bratislava, Botanický areál SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9 3 974 971,75 € 01.12.2008
Cestné staviteľstvo a technická infraštruktúra
Cestné stavbyTechnická infraštruktúra
Vlastné investície
Projekty vlastnej investície
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2019 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.