HANT BA, a.s.

HANT BA, a.s.

Company domicile:
Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
Tel.: 00421 42 432 51 76
Fax: 00421 42 426 02 33
Email: hant-ba@hant-ba.sk

Bank
Account no.: 25127083/7500 ČSOB a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0000 2512 7083
BIC (SWIFT): CEK OSKBX

Registered with The Commercial Registry of The Slovak Republic: District Court Trenčín, Section: Sa, Insert No.: 10321/R

We have realized

Bratislava, Účelové zariadenie-dostavba rekreačno-oddychového zariadenia, Karloveské rameno

Karloveské rameno 4, Bratislava

Investor: Doster, s.r.o., Bratislava

Investment: 5 315 706,50 €
Bratislava, Rusovce, Low-rise build-up area

Bratislava-Rusovce Starorímska 2,4,6 / Filmová ulica

Investor: Gaštanová Alej-II fáza, s.r.o.

Investment: 4 584 558,50 €
Handlová, Senior centrum, Social services complex

Handlová, Márie Krššakovej č. 1

Investor: City of Handlová

Investment: 2 017 777,75 €
Spišská Nová Ves, NEO Zóna, Shopping centre

Spišská Nová Ves, Medza 14

Investor: Z & T a.s.

Investment: 2 476 643,50 €
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2019 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.