HANT BA, a.s.

Holíč, Bytový dom Holíč 33 b.j. + technická infraštruktúra

Typ referencie Bytové domy nájomné
Investor Mesto Holíč
Adresa ul. M. terézie, Holíč
Investícia 1 881 467,62 €
Dátum ukončenia 31.12.2016
Popis referencie Výstavba Bytového domu, ktorý pozostáva z 33 bytových jednotiek a technickej vybavenosti t.j. vodovodná prípojka, plynová prípojka, NN prípojka, splašková kanalizácia, VO, miestna komunikácia a spevnené plochy
Cestné staviteľstvo a technická infraštruktúra
Cestné stavbyTechnická infraštruktúra
Vlastné investície
Projekty vlastnej investície
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2020 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.