HANT BA, a.s.

HANT BA, a.s.

Company domicile:
Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
Tel.: 00421 42 432 51 76
Fax: 00421 42 426 02 33
Email: hant-ba@hant-ba.sk

Bank
Account no.: 25127083/7500 ČSOB a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0000 2512 7083
BIC (SWIFT): CEK OSKBX

Registered with The Commercial Registry of The Slovak Republic: District Court Trenčín, Section: Sa, Insert No.: 10321/R

We have realized

Bratislava, reconstruction of office building Krajná ul. - operation hall

Bratislava, Krajná

Investor: Skanska SK a.s.

Investment: 176 102,23 €
Bratislava, Účelové zariadenie-dostavba rekreačno-oddychového zariadenia, Karloveské rameno

Karloveské rameno 4, Bratislava

Investor: Doster, s.r.o., Bratislava

Investment: 5 315 706,50 €
Banská Bystrica, Radvaň Park, RETAIL C

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 30A

Investor: Real Building Group s.r.o.

Investment: 2 238 763,75 €
Dunajská Streda. Electronics shop ANDREA SHOP

Dunajská Streda, Malé Dvorníky 603

Investor: František Vangel - ANDREA SHOP

Investment: 1 378 656,00 €
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2018 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.