HANT BA, a.s.

We have realized

Devínska Nová Ves, industrial park DNV-phase III, Loundry 2-HTS

Bratislava, Devínska Nová Ves, Opletalova ulica,Priemyselný areál

Investor: J & T REAL ESTATE a.s.

Investment: 1 969 824,12 €
Bratislava, Účelové zariadenie-dostavba rekreačno-oddychového zariadenia, Karloveské rameno

Karloveské rameno 4, Bratislava

Investor: Doster, s.r.o., Bratislava

Investment: 5 315 706,50 €
Banská Bystrica, Radvaň Park, RETAIL C

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 30A

Investor: Real Building Group s.r.o.

Investment: 2 238 763,75 €
Považská Bystrica, AB Hliny

Hliny 1412, Považská Bystrica

Investor: HANT BA,a.s.

HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2019 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.